Więcej informacji na temat wydarzeń:

Rafał Pęczek
Head of Marketing

tel: +48 12 350 54 46
mob: +48 785 523 695
rafal.peczek@bbm.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa:

Anna Banaś
Head of Sales

tel: +48 12 350 54 06
mob: +48 605 990 659
anna.banas@bbm.pl

Więcej informacji na temat sponsoringu:

Dagmara Sobczak
Enfant terrible
of Marketing
tel: +48 12 350 54 72
dagmara.sobczak
@bbm.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa
do przesyłania pytań,
uwag i propozycji
usprawnień.

KLIKNIJ TUTAJ

WIĘCEJ NIŻ BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE BIZNESU

O Forum

Najważniejsze doroczne spotkanie profesjonalistów zarządzających działami prawnymi i compliance, reprezentujących wiodące firmy w Polsce. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania wystąpień szefów działów prawnych i reprezentantów wiodących kancelarii, którzy dzięki różnorodności perspektyw w niepowtarzalny sposób rzucą  światło na aktualne wyzwania, które niosą ze sobą zmieniające się prawo i „pędzący” biznes. Spotkanie jest znakomitą okazją zarówno do poznania aktualnych wykładni zmieniających się przepisów jak i zwrócenia uwagi na kluczową rolę radcy prawnego w organizacji - strategicznego partnera świadomego meandrów prawa i mającego wpływ na rozwój biznesu w nowej, nasyconej technologiami rzeczywistości.

Cel

Forum Corporate Legal Counsel jest wyjątkową platformą do wymiany doświadczeń związanych z kluczowymi obszarami praktyki prawników korporacyjnych, działających na styku relacji prawnobiznesowych. Naszym wspólnym celem jest podnoszenie kluczowych kompetencji polskich in-house lawyers oraz bezpieczeństwa prawnego firm Uczestników.

Formuła

Do udziału w wydarzeniu zaproszenia otrzymują jedynie decydenci działów prawnych firm będących liderami rynku oraz przedsiębiorstw, których przedstawiciele brali udział w kongresach organizowanych przez Blue Business Media. Dwa dni pełne dyskusji, analiz i case studies dają możliwość weryfikacji dotychczasowych strategii i pozwalają wypracować skuteczną współpracę w relacji biznes-prawo. Podczas forum nie zabraknie dyskusji o nowelizacjach w kluczowych obszarach prawa, ich skutkach dla biznesu oraz skutecznym wdrażaniu wynikających z nich zmian. Wieczorny program na zakończenie pierwszego dnia forum został przygotowany tak, by wspierać integrację oraz wymianę doświadczeń w mniej formalnym otoczeniu. Udział w forum jest więc okazją nie tylko do poznania innowacyjnych rozwiązań liderów rynku, ale również nawiązania nowy relacji biznesowych.

Opinie uczestników

“Udział w CLC pozwolił mi nie tylko podzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniami, ale także spotkać i wymienić cenne doświadczenia z wieloma uczestnikami kongresu, w szczególności odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki prawnej przedsiębiorstwa i compliance. Biorąc pod uwagę ilość uczestników, dobór prelegentów, których wystąpień miałem okazję wysłuchać, uważam to wydarzenie za bardzo udane. Z nadzieją oczekuję więc następnych edycji w kolejnych latach.”

dr Dominik Wolski, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego, Jeronimo Martins Polska S.A.

“Zaproponowana przez organizatorów forma konferencji oraz jej tematyka w mojej ocenie znakomicie trafiła do środowiska prawników. Warto podkreślić wysoki pozom merytoryczny i wielopłaszczyznowość poruszanych tematów.”

Robert Maliszewski, Dyrektor Działu Prawnego, SEKA S.A.

“Jesteśmy jako kancelaria bardzo zadowoleni z Forum. Jest to jedyne wydarzenie na takim poziomie merytorycznym w Polsce i na pewno będziemy śledzić wasze dalsze projekty. Na ostatnim Forum nawiązałam osobiście wiele cennych kontaktów, niektóre z nich trwają do dziś, a nawet przyniosły już konkretne zlecenia.”

Justyna Rasiewicz, radca prawny / partner, LDS Łazewski Depo & Wspólnicy
dorota_krason

Więcej informacji:


Dorota Krasoń / Project Manager
e-mail: dorota.krason@bbm.pl
tel. +48 12 350 54 48

Oficjalna strona:


www.clc-forum.com

Poprzednie edycje


Zobacz więcej

Polecamy również
podobne konferencje:


Pharmaceutical Law Summit
Business Risks Prevention Forum