Więcej informacji na temat wydarzeń:

Rafał Pęczek
Head of Marketing

tel: +48 12 350 54 46
mob: +48 785 523 695
rafal.peczek@bbm.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa:

Anna Banaś
Head of Sales

tel: +48 12 350 54 06
mob: +48 605 990 659
anna.banas@bbm.pl

Więcej informacji na temat sponsoringu:

Dagmara Sobczak
Enfant terrible
of Marketing
tel: +48 12 350 54 72
dagmara.sobczak
@bbm.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa
do przesyłania pytań,
uwag i propozycji
usprawnień.

KLIKNIJ TUTAJ

OD WIZJI LIDERÓW DO TRAFNYCH STRATEGII WZROSTU!

O Forum

To unikalne spotkanie „ponad podziałami” prezesów, członków zarządów i top managementu całej branży farmaceutycznej:  reprezentantów producentów firm innowacyjnych i generycznych, polskich i zagranicznych, Rx i OTC, dystrybutorów i reprezentantów najważniejszych organizacji w branży, którzy poprzez wspólną dyskusję, wymianę inspiracji i najlepszych praktyk wytyczają przyszłość polskiego rynku farmaceutycznego. Idea kongresu realizowana jest poprzez innowacyjną, interaktywną formułę opartą o krótkie, 15 minutowe inspirujące wystąpienia, burze mózgów, sesje Think-Tank oraz panele dyskusyjne.

Cel

Zadaniem Poland Pharma Commerce Forum jest twórcza wymiana inspiracji, innowacji i najciekawszych praktyk z rynku, prowadząca do budowania relacji między wszystkimi uczestnikami rynku  farmaceutycznego, ponad tradycyjnymi podziałami by polska branża farmaceutyczna mogła się jeszcze prężniej rozwijać.

Formuła

Idea kongresu realizowana jest poprzez wypracowaną formułę wydarzenia opartą o prelekcje, dyskusje panelowe, stoliki tematyczne, mini warsztaty i sesje networkingowe. Obowiązkowy punkt programu dla wszystkich to wieczorny koktajl, podczas którego w nieformalnej atmosferze uczestnicy mogą się osobiście spotkać z kluczowymi najważniejszymi osobami polskiego rynku farmaceutycznego.

Opinie uczestników

„Poland Pharma Commerce Forum to jedyne w swoim rodzaju spotkanie zawodowców i pasjonatów biznesu. Możliwość pogłębienia wiedzy z dziedziny e_detailingu oraz prowadzenia sieci aptek w ciągu jednego dnia to coś, czego nie spotkamy nigdzie indziej. Poza tym możliwość dyskusji z najlepszymi profesjonalistami z kraju i zagranicy to niespotykana możliwość wsparcia swojego biznesu. To spotkanie inspiruje, zachęca do rewizji własnego poglądu na biznes oraz jest miejscem spotkania bardzo ciekawych i otwartych na dialog ludzi.”

Marcin Warzecha, Prezes, Synoptis Pharma

„Formuła Poland Pharma Commerce Forum wykracza w mojej opinii poza ramy klasycznej konferencji. Poziom interakcji pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami, liczba zadawanych pytań, poziom dyskusji świadczy o dobrze dobranej tematyce oraz poziomie konferencji. Połączenie prezentacji i dyskusji panelowych daje możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami i wyzwaniami przed jakimi stoi branża farmaceutyczna. Myślę, że każdy mógł znaleźć coś wartościowego dla siebie i swojej firmy, co praktycznie można wykorzystać na co dzień w pracy lub życiu zawodowym.”

Michał Pilkiewicz, Country Manager, IMS Poland

„Główni uczestnicy polskiego rynku farmaceutycznego ciągle za mało ze sobą rozmawiają. Za rzadko dzielą się swoimi doświadczeniami i problemami, szczególnie w sytuacji ogromnych zmian wynikających z wprowadzonej w zeszłym roku nowej ustawy refundacyjnej. Poland Pharma Commerce Forum jest doskonałą okazją do lepszego rozumienia się i budowania wspólnych strategii.”

Krzysztof Skup, General Director, Egis

„Forum to ciekawe i unikatowe na polskim rynku wydarzenie. Daje możliwość nie tylko zapoznania się z sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami marketingowo - sprzedażowymi ale też z najnowszymi trendami z zakresu zarządzania w - szeroko rozumianym - przemyśle farmaceutycznym. Forum stanowi również platformę do wymiany opinii na temat kondycji polskiego rynku farmaceutycznego oraz do wymiany doświadczeń z zakresu działalności różnych obszarów różnych podmiotów rynku.”

Zdzisław J. Sabiłło, , Pharma Business Administration Consultancy
ola_shoen

Więcej informacji:


Aleksandra Schoen-Żmijowa / Project Director
e-mail: aleksandra.schoen@bbm.pl
tel. +48 12 350 54 24

Poprzednie edycje


Zobacz więcej

Polecamy również
podobne konferencje:


HR Trends for Pharma
Distribution & Logistics for Pharma