Więcej informacji na temat wydarzeń:

Rafał Pęczek
Head of Marketing

tel: +48 12 350 54 46
mob: +48 785 523 695
rafal.peczek@bbm.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa:

Anna Banaś
Head of Sales

tel: +48 12 350 54 06
mob: +48 605 990 659
anna.banas@bbm.pl

Więcej informacji na temat sponsoringu:

Dagmara Sobczak
Enfant terrible
of Marketing
tel: +48 12 350 54 72
dagmara.sobczak
@bbm.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa
do przesyłania pytań,
uwag i propozycji
usprawnień.

KLIKNIJ TUTAJ

ARCHITEKCI OPTYMALNEGO ZAPLECZA BIZNESU

O Forum

Stajemy przed koniecznością redefinicji sposobu myślenia o roli administracji w strukturze biznesowej oraz wypracowania nowych schematów działania. Jednocześnie rozwój dostępnych nowych rozwiązań, podejść i kreatywnych udogodnień podnoszących komfort i jakość pracy powodują, że praca „architektów optymalnego zaplecza biznesu” jest dynamiczna i twórcza jak nigdy dotąd. Od 4 lat w ramach Administrative Directors Summit spotykamy profesjonalistów zarządzania procesami administracyjnymi z 1000 największych firm w Polsce, aby wspierać ich w reagowaniu na te wyzwania. Jednym z ciekawszych elementów w agendzie edycji 2017 jest TRENDS & INNOVATION SHOW. Ponadto, w przeddzień spotkania odbędą się Office Studies - zwiedzanie najnowocześniejszych, nowo otwartych biur połączone z warsztatami oraz integracją Uczestników.

Cel

Celem Forum jest, aby osoby odpowiedzialne za procesy administracyjne w organizacji dzięki wymianie różnorodnych, unikalnych doświadczeń i najlepszych praktyk zwiększały swoją skuteczność i zapewniły płynne i stabilne funkcjonowanie zaplecza organizacji przy optymalnym poziomie kosztów operacyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

  • Kompetencje prowadzące do wzmacniania roli działu administracji
  • Optymalizacja kosztów bez negatywnych konsekwencji dla jakości
  • Bezpieczeństwo personelu i ciągłość biznesu
  • Organizacja procesów zakupowych
  • Ryzyka prawne związane z organizacją procesów administracyjnych

Formuła

Formuła Forum opiera się na analizie skutecznych rozwiązań podczas wspólnej 2-dniowej sesji, a także podczas interaktywnych spotkań w małych grupach tematycznych, prowadzących do odpowiedzi na pytania w najistotniejszych, wskazanych przez uczestników obszarach. Agendę spotkania uzupełnia koktajl, podczas którego uczestnicy w nieformalnej atmosferze mają dodatkową okazję do nawiązania nowych relacji biznesowych i przedyskutowania najbardziej interesujących ich rozwiązań i podejść stosowanych przez pozostałych uczestników.

anna_gapys

Więcej informacji:


Anna Gapys / Project Manager
e-mail: anna.gapys@bbm.pl
tel. +48 12 350 54 52
kom: +48 603 990 823

Oficjalna strona:


www.ad-summit.com

Poprzednie edycje


Zobacz więcej

Polecamy również
podobne konferencje: