Więcej informacji na temat wydarzeń:

Rafał Pęczek
Head of Marketing

tel: +48 12 350 54 46
mob: +48 785 523 695
rafal.peczek@bbm.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa:

Anna Banaś
Head of Sales

tel: +48 12 350 54 06
mob: +48 605 990 659
anna.banas@bbm.pl

Więcej informacji na temat sponsoringu:

Dagmara Sobczak
Enfant terrible
of Marketing
tel: +48 12 350 54 72
dagmara.sobczak
@bbm.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa
do przesyłania pytań,
uwag i propozycji
usprawnień.

KLIKNIJ TUTAJ

OD WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA DO WYŻSZEJ PRODUKTYWNOŚCI

O Forum

Forum Motywacja na Produkcji to wyjątkowe, międzybranżowe spotkanie top managerów-praktyków, odpowiedzialnych za procesy produkcyjne w fabrykach, którzy zarządzają zespołami pracowników, mając bezpośredni wpływ na jakość i efektywność ich pracy. Społeczność Forum budują wyłącznie managerowie odpowiedzialni za procesy produkcyjne w fabrykach, na co dzień zarządzający zespołami pracowników. Dzięki spojrzeniu na temat motywacji na produkcji z perspektywy różnych sektorów, gwarantujemy niesztampowe, świeże, często „inne” spojrzenie.

Cel

Celem spotkania jest wymiana strategii i najlepszych praktyk w obszarze skutecznego motywowania i angażowania pracowników produkcyjnych do ciągłego udoskonalania procesów i swojego miejsca pracy, co w konsekwencji przekłada się na wyższą produktywność zakładu produkcyjnego.

Formuła

Dynamiczne, dwudniowe spotkanie, które daje uczestnikom możliwość wysłuchania wystąpień praktyków z wiodących firm produkcyjnych. Uzupełnieniem każdego wystąpienia są interaktywne sesje pytań i odpowiedzi pozwalające na pogłębienie najciekawszych wątków prelekcji. Dopełnieniem Forum są Interaktywne Grupy Robocze, umożliwiające dyskusje nad najbardziej interesującymi zagadnieniami w kameralnych grupach oraz networkingowy koktajl będący znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych bądź odświeżenia już tych istniejących.

a_brydniak

Więcej informacji:


Anna Brydniak / Project Manager
e-mail: anna.brydniak@bbm.pl
tel. +48 12 350 54 57

Oficjalna strona:


www.motywuj-produkcje.pl

Polecamy również
podobne konferencje:


Adaptive Manufacturing w sektorze FMCG
Kids Products Marketing