Więcej informacji na temat wydarzeń:

Rafał Pęczek
Head of Marketing

tel: +48 12 350 54 46
mob: +48 785 523 695
rafal.peczek@bbm.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa:

Anna Banaś
Head of Sales

tel: +48 12 350 54 06
mob: +48 605 990 659
anna.banas@bbm.pl

Więcej informacji na temat sponsoringu:

Dagmara Sobczak
Enfant terrible
of Marketing
tel: +48 12 350 54 72
dagmara.sobczak
@bbm.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa
do przesyłania pytań,
uwag i propozycji
usprawnień.

KLIKNIJ TUTAJ

LUDZIE. PROCESY. NARZĘDZIA - OPTYMALIZUJEMY!

O Forum

Forum gromadzi praktyków zarządzających organizacją, wdrażaniem i bieżącym funkcjonowaniem centrów usług wspólnych (CUW) – zarówno w modelu insourcing jak i outsourcing – w największych firmach działających na polskim rynku. Wydarzenie łączy w agendzie aspekty strategiczne, operacyjne i te z obszaru HR. Skupimy się na perspektywie osób zarządzających jednostkami CUW i całościowym ujęciu efektywności ich funkcjonowania. Dodatkowo agenda Forum została wzbogacona o tzw. office studies – dzień wizyt w najnowocześniejszych centrach usług wspólnych w Polsce.

Cel

Forum ma na celu budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji poprzez optymalizację kluczowych procesów operacyjnych realizowanych w CUW. Efektem wymiany wiedzy będzie lepsze wykorzystanie zasobów scentralizowanych jednostek jak również wzrost jakości, standaryzacji i transparentności dostarczanych usług przy optymalnym poziomie kosztów operacyjnych.

Formuła

Więcej informacji:


/
e-mail:
tel.

Oficjalna strona:


ssc-forum.pl/