Więcej informacji na temat wydarzeń:

Rafał Pęczek
Head of Marketing

tel: +48 12 350 54 46
mob: +48 785 523 695
rafal.peczek@bbm.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa:

Anna Banaś
Head of Sales

tel: +48 12 350 54 06
mob: +48 605 990 659
anna.banas@bbm.pl

Więcej informacji na temat sponsoringu:

Dagmara Sobczak
Enfant terrible
of Marketing
tel: +48 12 350 54 72
dagmara.sobczak
@bbm.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa
do przesyłania pytań,
uwag i propozycji
usprawnień.

KLIKNIJ TUTAJ

CEL: WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ DIGITAL DLA ROZWOJU SEKTORA BANKOWEGO I RYNKU PŁATNOŚCI

O Forum

Już po raz piąty spotkamy się w strategicznym gronie reprezentantów wiodących banków, kluczowych uczestników rynku płatności oraz dostawców innowacyjnych technologii, aby wspólnie określać przyszłe trendy rozwoju sektora digital finance w Polsce. Podczas DIGITAL BANKING AND PAYMENTS SUMMIT 2017 w gronie praktyków, entuzjastów i wizjonerów z Polski i zagranicy będziemy szukali najlepszych dróg i możliwości zastosowania technologii w bankowości i na rynku płatności.  Będziemy dyskutowali z przedstawicielami firm burzących ład i porządek rynkowy w obszarze digital finance. Zastanowimy się nad oceną zysków i kosztów realizacji projektu krajowego schematu płatniczego i konsekwencjami wprowadzenia PSD2.

Cel

Wymienimy najlepsze praktyki i rozwiązania dla zastosowania technologii w bankowości i na rynku płatności – dla stymulowania nowej dynamiki rozwoju biznesów Uczestników i sektora digital finance w Polsce!

Formuła

Formuła Forum została stworzona specjalnie z myślą o zapewnieniu uczestnikom jak najlepszych warunków do swobodnego wyrażania myśli i opinii, sprzyjających twórczej wymianie inspiracji i nowatorskich idei. Tradycją Forum jest obecność i wystąpienia zagranicznych prelegentów, którzy dzielą się inspiracjami ze swoich rynków.

iwona_kanp

Więcej informacji:


Iwona Słończewska-Knap / Project Manager
e-mail: iwona.knap@bluebusinessmedia.com
tel. +48 12 350 54 00

Oficjalna strona:


digital-finance.pl/