Więcej informacji na temat wydarzeń:

Rafał Pęczek
Head of Marketing

tel: +48 12 350 54 46
mob: +48 785 523 695
rafal.peczek@bbm.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa:

Anna Banaś
Head of Sales

tel: +48 12 350 54 06
mob: +48 605 990 659
anna.banas@bbm.pl

Więcej informacji na temat sponsoringu:

Dagmara Sobczak
Enfant terrible
of Marketing
tel: +48 12 350 54 72
dagmara.sobczak
@bbm.pl

Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa
do przesyłania pytań,
uwag i propozycji
usprawnień.

KLIKNIJ TUTAJ

O FIRMIE

Firma Blue Business Media powstała w kryzysowym 2009 roku jako organizator konferencji przygotowujący kongresy dla spółek blue chip w Polsce oraz Rosji, odpowiadając na aktualne potrzeby rynku. Firma powstała z jasną misją dostarczania informacji inspiracji największym firmom na rynku, by wspierać ich rozwój w trudnych czasach. Wkrótce po utworzeniu zdaliśmy sobie jednak sprawę, że samo organizowanie nawet najlepszych, ale tradycyjnych konferencji nie jest wystarczające dla realizacji naszej misji. Z czasem konferencje stały się tylko jednym z narzędzi.

Ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że to, co dzieje się po konferencji jest nawet ważniejsze niż to, co dzieje się w trakcie samego spotkania, przekształciliśmy się w firmę specjalizującą się w budowaniu społeczności wzmacniających biznes.

Wspieramy społeczności profesjonalistów, sektory, branże rynki w rozwoju, dostarczając niezmiennie unikalne źródła inspiracji, benchmarki możliwości biznesowe.

Stawiamy jasne "dlaczego" za wszystkim, co robimy. Chcemy stymulować pozytywne zmiany rozwój, łącząc specjalistów najwyższego szczebla, mających wspólny cel interes biznesowy. Wspieramy społeczności profesjonalistów ponieważ wierzymy, że dzięki wymianie najlepszych praktyk oraz rozwój uzupełniających się partnerskich, długotrwałych relacji możemy stymulować widoczne, trwałe i pozytywne zmiany. I to jest dokładnie to, co robimy każdego dnia - w Blue Business Media mamy unikalną zdolność spotykania kojarzenia ze sobą ludzi, którzy cenią się nawzajem są otwarci na wymianę doświadczeń, inspiracji kontaktów zarówno podczas jak po konferencjach!

Dołącz do nas, inspiruj siebie i innych!

NASZE DLACZEGO

Dlaczego gromadzimy wiodące talenty biznesu?

Wierzymy, że inteligencja zbiorowa jest warunkiem koniecznym do rozwoju otoczenia biznesowego oraz silnej gospodarki! Mamy wszystkie elementy organizacyjne i merytoryczne by rozwijać sprawdzony system, który nazywamy

Collective Intelligence System

i wdrażamy go do różnych społeczności biznesowych!

PRZEWIŃ DO GÓRY

NASZE GWARANCJE

SPOŁECZNOŚĆ

Precyzyjnie określamy kogo chcemy ze sobą spotkać a nasze społeczności zbierają się co najmniej raz w roku. Spotykają się razem dla jasno zdefiniowanego celu, budowanego wspólnie dzięki unikalnej inteligencji zbiorowej.

CEL

Cel wspólnego spotykania się w ramach corocznych wydarzeń jest bardzo jasny i precyzyjnie określony. Wszystkie elementy wydarzenia są zaprojektowane w taki sposób, aby służyć osiąganiu określonego celu i pozwalają na budowanie zbiorowej inteligencji.

BENCHMARKI

Benchmarki jakie stawiamy na naszych wydarzeniach to nie tylko dostępne na rynku średnie wartości odniesienia, to przede wszystkim poziomy aspiracyjne ustanawiane przez liderów rynku.

PRELEGENCI

Prelegenci, których zapraszamy pochodzą z danej społeczności, otwarci na dzielenie się swoimi doświadczeniami prezentują sprawdzone i najlepsze praktyki.

PROGRAM

Program jest zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalizować wpływ na budowanie zbiorowej inteligencji oraz ułatwiać wypełnianie luki między inteligencją indywidualną i zbiorową.

PRZEWIŃ DO GÓRY

BLUE BUSINESS MEDIA W LICZBACH

18 000

profesjonalistów zgromadziły nasze kongresy od 2009 roku

5300

firm zaufało nam i delegowało swoich przedstawicieli na nasze spotkania

87/100

największych firm w Polsce (wg poziomu rocznych przychodów) uczestniczy w naszych wydarzeniach

4,3/5

to średnia zadowolenia uczestników z poziomu organizacji

PRZEWIŃ DO GÓRY

NASZA TECHNOLOGIA

Podnoś poprzeczkę z Blue Business Media!

Kto zdobywa medale olimpijskie i co daje sportowcom zwycięstwa?

Dlaczego Usain Bolt był o 25% szybszy na ostatnich igrzyskach olimpijskich niż pierwszy zwycięzca olimpijski - Thomas Burke?

Podczas każdych igrzysk bitych jest wiele rekordów. Średni wynik wszystkich zawodników rośnie wraz z każdą kolejną edycją i nie jest to wyłącznie wzrost parametrów fizycznych. Z roku na rok rośnie rónież różnica pomiędzy najlepszymi zawodnikami a rezerwowymi.

W Blue Business Media wierzymy, że nie ma przypadkowych zwycięzców!

Zwycięzców kreuje się poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami, wykorzystanie nowych technologii ułatwiających doskonalenie i co nie mniej ważne, poprzez stałe pokazywanie sportowcom, jakie są możliwości. Dlatego nie jest dla nas zaskoczeniem, że zwycięzcy pochodzą z miejsc, które wychowały innych zwycięzców, z tak zwanych kuźni talentów. Wspólnie podnoszą poprzeczkę sobie nawzajem!

 

W społeczności biznesowej Blue Business Media stosuje technologię "Blue Collective Intelligence to Act" upewniając się, że spotykamy ze sobą odpowiednich ludzi, ułatwiając wymianę, wyznaczając benchmarki i tworząc zbiorową aspirację do ciągłego doskonalenia, także w okresach pomiędzy corocznymi spotkaniami.

 

TWORZYMY KUŹNIE TALENTÓW BIZNESOWYCH ponieważ wiemy, że istnieje moc synergii, którą można osiągnąć łącząc wiedzę i najlepsze praktyki różnych, wspaniałych ludzi i że jest to świetna okazja dla wszystkich zaangażowanych w dopasowywanie rozwiązań i usług biznesowych z odpowiednimi firmami i ich menedżerami.

Wierzymy, że funkcją Blue Business Media w społeczności biznesowej jest inspirowanie wiodących firm i ich przedstawicieli by działać skuteczniej, prowadząc do wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju całych branż i grup profesjonalistów!

Wraz z gwiazdorami biznesu tworzymy unikalną inteligencję zbiorową!

Collective Intelligence in Action
Blue Business Media Community Development

PRZEWIŃ DO GÓRY