Gwarancja

Gwarantujemy zwrot z inwestycji

W przypadku braku satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia konferencji, przyznamy firmie 2 vouchery uprawniające do bezpłatnego wstępu na kolejne konferencje!

icon

ROI
- zainwestowany czas i pieniądze wrócą się wielokrotnie poprzez możliwość:

 • Wzrostu obrotu i zysków
 • Wzrostu udziału w rynku
 • Wzrostu efektywności procesów
icon

ROZWÓJ OSOBISTY
– wyjątkowa możliwość transferu wiedzy i doświadczenia:

 • Sprawdzone rozwiązania prezentowane przez liderów swoich branż
 • Ekskluzywne grono praktyków produkcji
 • Możliwość benchmarku – program oparty o case studies
icon

NIEZAPOMNIANE DOŚWIADCZENIA
– interakcja i networking, niepowtarzalna atmosfera

 • Jedyna tego typu konferencja branżowa
 • Nieograniczony transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • Goście specjalni poszerzający horyzonty

By móc informować Państwa o promocji prosimy o wyrażenie zgody na komunikację marketingową

Aby móc poinformować Państwa o tym, jak:

 • rozwiązać kluczowe wyzwania tego roku
 • znaleźć więcej informacji i zasobów
 • dołączyć do społeczności konferencji

Prosimy o wyrażenie zgody na utrzymanie naszych relacji

Co to oznacza?
Co to oznacza?
Co to oznacza?
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Blue Business Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-713) przy ul. Płyćwiańskiej 3/3, KRS: 0000325306 https://bbm.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z udziałem w konferencji oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych, zostały zaś zebrane ze źródeł ogólnodostępnych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) b), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes ADO związany jest z czynnościami marketingu bezpośredniego produktów własnych ADO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej
 4. Dane będą przetwarzane przez okres do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych lub ustania przydatności, nie dłużej jednak niż 10 lat.
 5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.